top of page
_W2A6238_edited_edited.jpg

Gestaltakademin har utbildat terapeuter sedan starten 1976. Vårt terapeutprogram är upplevelsebaserat och processorienterat och ger dig både omfattande och djupgående kompetens. Allt för att du ska kunna utveckla en trygg identitet som gestaltterapeut. Terapeutprogrammet uppfyller de krav som ställs av The European Association for Gestalt Therapy (EAGT). 

DIPLOMERAD GESTALTTERAPEUT

GESTALTAKADEMINS DIPLOMPROGRAM FÖR

ATT BLI GESTALTTERAPEUT HOS OSS

Terapeutprogrammet bygger på en relationell och humanistisk grund och existentiell filosofi. Du som går programmet blir diplomerad gestaltterapeut och arbetar under utbildningen med dig själv som främsta instrument. Det ger dig ökad självkännedom och förmåga till verklig närvaro i kontakt med dina klienter, och det är i den kontakten som den terapeutiska utvecklingen sker.

Programmets längd är fyra år. I utbildningen integreras teori med ett upplevelsebaserat lärande som gör det möjligt för deltagarna att identifiera sig med det teorierna säger. Under programmets första år ligger fokus på förståelsen för vad som formar en människa och vad som har format just dig. Här kan du bland annat få syn på hur du tar hand om dina egna behov och hur du påverkar andra. Det andra året betonar det vi kallar samskapande. Här får du fördjupade kunskaper om gestaltteori, fenomenologi, gestaltterapeutisk metod, system- och fältteori. År tre börjar du arbeta med hur du möter klienter och vilken roll du har som terapeut. Det är också nu du börjar praktisera genom att själva ta emot klienter under handledning. Det fjärde och sista året är ytterligare en fördjupning i din roll som terapeut. Du får lära dig mer om existentialism och sorgearbete, men också om att tillämpa klientarbete i par- och gruppsammanhang. 

De allra flesta som går våra diplomprogram gör det samtidigt som de arbetar heltid. Nedan kan du både läsa en mer detaljerad beskrivning av programmets innehåll, omfattning och kostnader och gå direkt till ansökningssidan. 

NÄSTA START

Just nu planerar vi nästa start av Terapeutprogrammet.
Vill du anmäla ditt intresse? Välkommen att höra av dig till oss!

Racing green.001.jpeg
man-som-ler_edited.jpg

"Det är mycket mer människa i det jag gör i dag."

Tyrone Holmström har under hela sitt yrkesliv arbetat med att möta och hjälpa människor. Först som socionom, sedan också som handledare och numer även som gestaltterapeut och organisationskonsult. En utvecklingsresa han beskriver som...

Läs hela intervjun med Tyrone här. 

Racing green_edited.png

"Längtan att leva, inte bara överleva"

"Att läsa till diplomerad gestaltterapeut kan vara något av det största du får vara med om i ditt liv, och kan komma att förändra ditt liv på oförutsedda men meningsfulla sätt. Förbered dig på en resa."

Dan Borglund, Terapeutprogrammet 2018

bottom of page