top of page

GESTALTAKADEMINS DIPLOMPROGRAM FÖR

GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION

Gestaltakademins organisationsprogram har funnits sedan 1986. Utbildningen vilar på gestaltgrund och en existentiell människosyn, och syftar till att ge dig så väl praktiska verktyg som en välgrundad teoretisk bas som du hela tiden sätter i relation till den du är och de du möter. Programmet är unikt i ett internationellt perspektiv både vad gäller praktisk träning och fokus på självmedvetenhet. Här får du använda dig själv som främsta verktyg för att skapa hållbara resultat – både för människa och för verksamhet.

ETT UNIKT LEDARSKAPSPROGRAM

Organisationsprogrammet är i första hand till för dig som vill leda eller redan leder förändringsprocesser i grupper och organisationer. Det kan till exempel vara du som är ledare och vill utveckla din kompetens kring organisationsutveckling, eller du som är organisationskonsult och vill utveckla din förmåga att leda processer tillsammans med dina kunder. 

Programmets längd är tre år och bygger på lika många grundläggande perspektiv. Det första året handlar om dig själv i ett nytt sammanhang. Här ligger fokus på dina värderingar, styrkor och erfarenheter och hur du kan använda dessa i din roll. Parallellt får du lära dig mer om teorierna bakom gestalt och hur du både kan ge och ta emot feedback på ett effektivt sätt. Det andra året fokuserar kring förmågan att kunna leda andra. Det handlar bland annat om att kunna arbeta med grupper och att förstå gruppdynamik, men också om förmågan att kunna leda dialogbaserade möten och att hantera motstånd. Det tredje året belyser förmågan att leda processer i organisationer som helhet. Här arbetar du med systemteori, fältteori och organisationsteori. Samtidigt får du undersöka organisationers komplexitet och utforska hur du hanterar den på olika systemnivåer. Under utbildningens gång kommer du att utveckla din egen stil och förmågan att använda dig själv som verktyg i utvecklingen av grupper och organisationer. Nyckeln till hållbara resultat både för dig och organisationen du verkar i. 

De allra flesta som går våra diplomprogram gör det samtidigt som de arbetar heltid. Nedan kan du läsa en mer detaljerad beskrivning av programmets innehåll, omfattning och kostnader. Både därifrån och här kan du också välja att gå direkt till ansökningssidan. Välkommen!

NÄSTA START

Just nu planerar vi nästa start av Organisationsprogrammet.
Vill du anmäla ditt intresse? Välkommen att höra av dig till oss!

Racing green_edited.png

Unika verktyg för mitt ledarskap

"Det upplevelsebaserade blir unikt och mycket svårslaget som pedagogisk metodik för att skapa ett lärande för livet. Tillsammans med den teoretiska delen gör det att det blir en integrering i dig själv som skapar en medvetenhet, kunskap och förståelse där jag kan använda hela mitt jag som ett unikt verktyg i mitt utövande av ledarskap."

Annica de Jong, Organisationsprogrammet 2021

bottom of page