top of page
Ensam grön växt.jpeg

FEMTIO ÅR I MÄNSKLIGT VÄXANDE

Vi vill långsiktigt verka för meningsfulla liv i en hållbar värld, samtidigt som vi vill bidra till ökad medvetenhet och utveckling av organisationer, människor och samhällen. 

samling med rödgubbe_edited_edited_edited_edited_edited.jpg
VISIONEN

Ett meningsfullt liv i en hållbar värld

folk (1).jpg
MISSIONEN

Bidra till ökad medvetenhet och utveckling av människor, organisationer och samhällen

kvinnor i samtal med röd plupp (1)_edited_edited.jpg
KÄRNVÄRDEN

Medveten närvaro, autentisk dialog och strävan efter meningsfull helhet

Racing green_edited.png

Gestaltakademin är en ideell stiftelse som sedan 1976 bedrivit utbildningar som lett till varaktiga resultat, både när det gäller personlig utveckling och att ta tillvara organisationers potential. Människor har olika erfarenheter, drivkrafter, drömmar och mål och behöver samspela med varandra oavsett om det gäller privata relationer eller relationer på jobbet. Det är utgångspunkten för gestaltmetodiken och det vi utgår från i våra utbildningar. Genom träning, spegling, feedback – teori och praktik, utvecklar våra utbildningar din förmåga att hantera komplexitet och dilemman hos klienten och i hans eller hennes omgivning.

GESTALT I VÄRLDEN

Gestaltterapi och metodik är stort runt om i världen, med utbildningar och utövare från Amerika till Ryssland. Det är en av de största terapiformerna i Europa och den europeiska organisationen European Association for Gestalt Therapy (EAGT) ingår i European Association for Psychotherapy (EAP). EAGT ackrediterar Gestaltakademins terapiutbildningar och garanterar deras kvalitet.

Per Andersson

Verksamhetsledare

LÄS MER OM

GESTALTTERAPI
Gestaltterapi.jpeg
GESTALTMETODIK
Gestaltmetodik.jpeg

VÅRA SAMARBETSORGANISATIONER

FGO logga_edited.png
SAG logga.png
bottom of page