top of page

PROGRAMBESKRIVNING

TERAPEUTPROGRAMMET

Här hittar du en beskrivning av programmets innehåll år för år. Du hittar också mer information om programmets omfattning och kostnader. 

ÅRSBESKRIVNINGAR

År 1 – Att förstå vad som formar en människa

 • Hur möter jag min omgivning och hur påverkar jag andra? 

 • Hur märker vi våra behov och hur tar vi ansvar för dem?

 • Hur visar sig mina tidigare erfarenheter?

 • Integrering och avslut

 

År 2 – Att möta en annan, samskapandets innebörd

 • Gestaltteori inkl fenomenologi, förhållningssätt och etik 

 • Gestaltterapeutisk metod

 • Närhet och intimitet i process

 • Gestaltrelationella möten

 • Fältteori, grupp och systemteori

 • Evaluering, integration och feedback 

 

År 3 – Att möta och leda en klient, samskapandet i professionen

 • Rollen som terapeut

 • Gestaltdiagnostik, del 1

 • Fenomenologi

 • Experimentellt utforskande i det terapeutiska mötet

 • Intersektionalitet, normer och maktstrukturer

 • Integration, feedback och evaluering

 

År 4 – Jag som gestaltterapeut

 • Gestaltdiagnostik, del 2

 • Expansion, gränser och gränslöshet 

 • Existentialism samt sorgearbete

 • Tillämpning på par och grupp

 • Jag som gestaltterapeut 

 • Slutexamen 

 

OMFATTNING

Utbildningen går bra att genomföra vid sidan av ditt ordinarie arbete, men du behöver avsätta tid för kursveckor och utbildningsinslag däremellan. Här följer information om vad du förväntas att genomföra under din tid som programstuderande. 

 • Fem-sex kursveckor årligen på internat. Fem veckor år 1, sex veckor år 2–4. Undervisningen sker i regel mån–fre eller ons–lör och kursveckorna hålls i regel V04, V11, V21, V35, V43 och V49.

 • Individuell terapi: år 1 – 15h, år 2–4, 23h/år

 • 56 timmar årligen under andra och tredje året för eget klientarbete

 • c:a 19 handledningstillfällen tredje och fjärde året för eget klientarbete i grupp. Varje grupp brukar består av 3–5 personer

 • Examinationer – programmet innehåller både muntliga och skriftliga examinationer. Du skriver en essä om din egen personliga utveckling kopplat till gestaltteorier år 1–3. En evaluering görs i slutet av år 1–3 i syfte att bedöma om den studerande är redo att gå vidare till nästa årskurs. Du genomför också en case study som examineras skriftligt och muntligt år 4. 

 

PRIS

År 1

Privatbetalande: 61 500 SEK inkl. moms
Företagsbetalande: 69 000 SEK exkl. moms

År 2–4

Privatbetalande: 71 500 SEK inkl. moms/år 
Företagsbetalande: 82 500 SEK exkl. moms/år

Vi har ett samarbete med HumanFinans som ger dig som privatperson möjlighet till ett räntefritt utbildningslån där du kan dela upp din betalning av årsavgiften på 6–12 månader. Du kan läsa mer om det och ansöka direkt hos HumanFinans.

TILLKOMMANDE KOSTNADER

Här följer priser för de kostnader som tillkommer utöver den årliga avgiften.


Individuell terapi: 700–960 SEK/h exkl. moms (privat eller företagsbetalande)
Handledning: 800–1 100 SEK/h exkl. moms (privat eller företagsbetalande)

Kost och logi: 
Helpension enkelrum: 1 497
SEK exkl. moms/natt
Helpension dubbelrum: 1 143SEK exkl. moms/natt
Alla deltagare bor och äter sina måltider på Lillsved folkhögskola
 på Värmdö utanför Stockholm. Gestaltakademin tillhandahåller reservationer för varje deltagare, men du betalar kostnaden direkt till folkhögskolan och deras avbokningsregler gäller. 

bottom of page