top of page

INTERVJUUNDERLAG TILL

DIPLOMPROGRAM

Nedan följer 10 frågor som du behöver besvara för att lämna in en komplett ansökan. De utgör underlag till den antagningsintervju som genomförs om du är behörig att gå vidare i antagningsprocessen. Besvara de i ett lämpligt dokumentformat och skicka in tillsammans med ditt CV till info@gestaltakademin.se. Märk ditt mejl med det program du söker till. Dina svar behandlas endast av behörig personal inom Gestaltakademin och raderas från våra arkiv 2 år efter ansökningsdatum.  

1. Vilken tidigare erfarenhet av gestaltterapi/gestaltutbildning, t ex grundkurs har du? Ange tidpunkt, omfattning och ledare för utbildningen. Ledaren för utbildningen kan komma att kontaktas av Gestaltakademin för referenser.

 

2. Har du erfarenhet av annan terapi, individuellt eller i grupp? Ange tidpunkt, omfattning och terapiform.

 

3. På vilket sätt tilltalas du av gestaltmetodiken i Ditt arbete?

 

4. Vad förväntar Du dig att få ut av utbildningen kopplat till personlig utveckling? Hur ser Du på Dina möjligheter att använda dig av utbildningen yrkesmässigt?

 

5. Utbildningsprogrammet är till stor del upplevelse- och processorienterat. Du kommer att vara med om en personlig process som kan komma att påverka stora delar av ditt liv. Reflektera kring detta.

 

6. Finns det något i din livssituation eller i din historia gällande medicinering, alkohol/droger, psykiska eller fysiska svårigheter som kan påverka ditt deltagande i utbildningen?

 

7. Vad tänker du kring ditt personliga nätverk som stöd för att klara av att genomföra utbildningen?

 

8. Förutom sex kursveckor per studieår kommer Du att behöva tid för att gå i regelbunden individualterapi, delta i lärgruppsträffar mellan kursveckorna samt göra teoristudier, skriftliga arbeten och examinationer. Hur ser Du på Dina möjligheter att skapa utrymme för detta?

 

9. I utbildningen ingår att examineras muntligt och skriftligt, bl.a. i uppsatsform med krav på tydlig teoretisk anknytning och referenser. Reflektera kring din vana och förmåga till detta.

 

10. Berätta lite om Dig själv och Din livshistoria (max 2 A4-sidor).

bottom of page