top of page
Cykel med cred.jpg
TISDAGSSEMINARIER MED GESTALT

Varannan tisdag under så väl vår som höst har du möjlighet att ta del av olika perspektiv på gestalt i praktik och i teori. Tillsammans med Föreningen Gestalt i Organisation och Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter turas vi om att bjuda in gäster för att väcka frågor och undersöka olika synsätt. Seminarierna välkomnar alla som är nyfikna på vad gestalt är, oavsett om du har tidigare erfarenheter eller om det är nytt för dig.

Varannan tisdag under så väl vår som höst har du möjlighet att ta del av olika perspektiv på gestalt i praktik och i teori. Tillsammans med Föreningen Gestalt i Organisation och Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter turas vi om att bjuda in gäster för att väcka frågor och undersöka olika synsätt. Seminarierna välkomnar alla som är nyfikna på vad gestalt är, oavsett om du har tidigare erfarenheter eller om det är nytt för dig.

Varannan tisdag under så väl vår som höst har du möjlighet att ta del av olika perspektiv på gestalt i praktik och i teori. Tillsammans med Föreningen Gestalt i Organisation och Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter turas vi om att bjuda in gäster för att väcka frågor och undersöka olika synsätt. Seminarierna välkomnar alla som är nyfikna på vad gestalt är, oavsett om du har tidigare erfarenheter eller om det är nytt för dig.

BÅDE FÖR NYFIKNA OCH FÖR PRAKTIKER

TISDAGSSEMINARIER MED GESTALT

Tisdagsseminarier är seminarier där du kan ta del av olika perspektiv på gestalt i praktik och i teori. Tillsammans med Föreningen Gestalt i Organisation (FGO) och Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter (SAG) turas vi om att väcka frågor, undersöka olika synsätt och bjuder in till att lära genom att göra. Seminarierna är öppna för alla som är nyfikna på vad gestalt är, oavsett om du har tidigare erfarenheter eller om det är nytt för dig. De är kostnadsfria och du anmäler dig till respektive arrangör med det datum du vill gå, ditt namn och om du är medlem i FGO eller SAG.

Aktuellt program hittar du nedan. Varmt välkommen!

Program hösten 2024

10 SEPTEMBER

Att använda dialog för att utveckla omsorgsvården

Kl. 18–20 på Klustret Odengatan 81, Stockholm.

Lars-Åke Almqvist har med sina kollegor i Alamanco AB utbildat fler än 30.000 kommunanställda i dialog. Hur gör han och vad betyder det för de boende, för personalen och för samhället?

Gestaltakademins verksamhetsledare Per Andersson intervjuar. 

Anmäl dig till: info@gestaltakademin.se

24 SEPTEMBER

Mina styrkor – mod att våga

Kl. 18–20 på Klustret Odengatan 81, Stockholm.

Tänk om vi kunde få vara i vår styrka. Att känna oss bra, tillfreds och godkända av oss själva. Upprätta med rak rygg. Ha modet att vara i vår styrka. Tillåtna att vara i vår styrka av andra runt omkring oss. Får jag vara bra? Kan alla få vara bra? Ett seminarium där vi tillsammans övar på att vara i vår styrka. Hur känns det när du är i din styrka? Inför seminariet är det en fördel om du genomfört och tar med dig ditt resultat av den gratisenkät (finns på svenska) som du hittar här: https://www.viacharacter.org/. Vi går också igenom begrepp som salutogent förhållningssätt och positiv psykologi. 

"Många växte upp med jantelagen. Jag växte upp med anti-jantelagen." Linda Ullman

Seminariet leds av Linda Ullman, utbildad organisationskonsult på Gestaltakademin med lång erfarenhet inom bland annat HR. 

Anmäl dig till: boka@fgo.se

8 OKTOBER

Det egna mötet med klimatfrågan

Kl. 18–20 på Hälsans hus Fjällgatan 11, Stockholm.

En workshop om klimatångest med Ann Eberstein. Mer information kommer snart!

22 OKTOBER

Leva med ovisshet

Kl. 18–20 på Klustret Odengatan 81, Stockholm.

Ett samtal om existentiell hälsa utifrån Världshälsoorganisationen WHO, som ser livsförståelse som en viktig del av folkhälsobegreppet. Med journalisten och författaren Lisbeth Gustafsson som bland annat skrivit böckerna Ledarskap för mänsklig hållbarhet och Leva med ovisshet.

Anmäl dig till: info@gestaltakademin.se

5 NOVEMBER

Helena Kallner presenterar sin avhandling Forming Form. How movement Shapes Psychotherapists' Practical Knowledge.

Kl. 18–20 på Hälsans hus Fjällgatan 11, Stockholm.

Om förmågan att förhålla sig till icke-vetande och att agera i relation till det situationsspecifika. Den här kvällen utforskar vi temat kroppslig kunskap och ställer oss frågan: Vad är rörelse? 

Helena Kallner är gestaltterapeut och baserad i Stockholm. Hon undervisar internationellt i Developmental Somatic Psychotherapy – en utveckling av gestaltterapins teori, grundad av Ruella Frank.

19 NOVEMBER

Hur kan jag hantera klimatkrisen som medmänniska på planeten?

Kl. 18–20 på Klustret Odengatan 81, Stockholm.

Ett utforskande seminarium kring de globala målen från Agenda 2030. Vi gör målen konkreta och möjliga att förhålla sig till med hjälp av gestaltpedagogiken. Seminariet leds av Sven Ringmar.

Anmäl dig till: info@gestaltakademin.se

3 DECEMBER

Hur använder du dig av de gestaltiska verktygen i din professionella vardag?

Kl. 18–20 Digitalt – här är länken!

Ett samtal med gestaltpraktiker om hur de använder gestaltverktygen i sitt dagliga arbete. Hur omsätts kunskaper och teorier praktiskt i ett rum med en grupp människor? Vad fungerar i olika situationer? Under kvällen får deltagarna möjlighet att reflektera och dela erfarenheter i mindre grupper. Pernilla Luttropp intervjuar, mer information om medverkande kommer snart. 

Anmäl dig till: boka@fgo.se

bottom of page