top of page
Cykel med cred.jpg
TISDAGSSEMINARIER MED GESTALT

Varannan tisdag under så väl vår som höst har du möjlighet att ta del av olika perspektiv på gestalt i praktik och i teori. Tillsammans med Föreningen Gestalt i Organisation och Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter turas vi om att bjuda in gäster för att väcka frågor och undersöka olika synsätt. Seminarierna välkomnar alla som är nyfikna på vad gestalt är, oavsett om du har tidigare erfarenheter eller om det är nytt för dig.

Varannan tisdag under så väl vår som höst har du möjlighet att ta del av olika perspektiv på gestalt i praktik och i teori. Tillsammans med Föreningen Gestalt i Organisation och Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter turas vi om att bjuda in gäster för att väcka frågor och undersöka olika synsätt. Seminarierna välkomnar alla som är nyfikna på vad gestalt är, oavsett om du har tidigare erfarenheter eller om det är nytt för dig.

Varannan tisdag under så väl vår som höst har du möjlighet att ta del av olika perspektiv på gestalt i praktik och i teori. Tillsammans med Föreningen Gestalt i Organisation och Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter turas vi om att bjuda in gäster för att väcka frågor och undersöka olika synsätt. Seminarierna välkomnar alla som är nyfikna på vad gestalt är, oavsett om du har tidigare erfarenheter eller om det är nytt för dig.

BÅDE FÖR NYFIKNA OCH FÖR PRAKTIKER

TISDAGSSEMINARIER MED GESTALT

Tisdagsseminarier är seminarier där du kan ta del av olika perspektiv på gestalt i praktik och i teori. Tillsammans med Föreningen Gestalt i Organisation (FGO) och Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter (SAG) turas vi om att väcka frågor, undersöka olika synsätt och bjuder in till att lära genom att göra. Seminarierna är öppna för alla som är nyfikna på vad gestalt är, oavsett om du har tidigare erfarenheter eller om det är nytt för dig. De är kostnadsfria och du anmäler dig till respektive arrangör med det datum du vill gå, ditt namn och om du är medlem i FGO eller SAG.

Aktuellt program hittar du nedan eller som PDF här!.

Program våren 2024

1 februari (en torsdag denna gång!) kl 18–20

Göteborg, Moveri, Järntorgsgatan 12–14

Män i terapirummet

Hur är det att vara man i terapi? Hur är det att ha en man som klient? Finns det saker att tänka på? Vi reflekterar och tänker tillsammans! Seminarieledare är Philip Ronne som sedan 2014 är diplomerad gestaltterapeut från GIS-International. Han har fortbildat sig inom psykopatologi och diagnoser samt gått basutbildningen i Emotionally Focused Couples Therapy (EFT) som är en parterapi där man arbetar utifrån anknytningsperspektivet. Philip har jobbat volontärt med unga män genom organisationen Män för jämställdhet och leder pappagrupper på olika barnavårdscentraler i Stockholms län. 

20 februari kl 18–20

Stockholm, Klustret, Odengatan 81

Konstellationer under ledning av Ulf Petrén

Inom gestaltmetodik kan konstellationer vara användbara för att utforska och förstå olika aspekter av en situation, en frågeställning eller ett problem. En konstellation kan bidra till att skapa förståelse, perspektiv, nya tankar och känslor för en situation, snarare än att ge konkreta lösningar eller stegvisa åtgärder. Genom att observera vad som händer i rummet när vi utforskar konstellationen kan man få nya perspektiv och insikter som kan bidra framåt eller i nuet. En systemisk konstellation kan vara där vi jobbar med de omedvetna och ofta osynliga dynamikerna i organisationen eller familjen som påverkar oss mer än vi kan ana. Seminarieledare Ulf Petrén är auktoriserad gestaltterapeut och arbetar med processledning i utveckling av individer, grupper och projekt. Välkomna att delta, skapa förståelse för eller bidra med frågeställning till en konstellation. 

Anmäl dig till boka@fgo.se

12 mars kl 18–20

Stockholm, Klustret, Odengatan 81

Existentiella samtal, en introduktion

Att vara människa och leva i relation till sig själv, andra och världen väcker många frågor – från vardagens dilemman till funderingar kring döden och meningen. Den existentiella filosofin och psykologin berör alla livets dimensioner både teoretiskt och praktiskt och erbjuder både dig och din samtalspartner ett annat sätt att utforska och reflektera. Välkommen på en introduktion till existentiella samtal med individer. Du får en kort introduktion både till det existentiella perspektivet och på vilket sätt den existentiella samtalsmetodiken kan vara ett komplement till din nuvarande praktik. Seminarieledare är Ann Lagerström, författare och utbildare i existentiella samtal samt Cina Friberg Frank, gestaltterapeut och handledare i utbildningen för existentiella samtal. 

Anmäl dig till info@gestaltakademin.se

19 mars kl 18–21

Stockholm, Hälsans hus, Fjällgatan 11

Den inre kritikern

Prestationsångesten består ofta av två ångestar. Dels ångesten över att inte prestera bra, och dels ångesten över att ha ångest. Det är ofta någon röst inom den som kämpar med dessa känslor som säger att det är FEL att känna så och att det inte får märkas. Under seminariet arbetar vi med bakgrunden till den ångest som väcks av prestation och hur terapi kan bidra till att skapa en väg framåt. Seminarieledare Ann Eberstein arbetar som gestaltterapeut och har haft kurser om prestationsångest och den inre kritikern under femton år. Som en del av sina skrivarkurser, för anställda på Sveriges Radio, för dansare och skådespelare och öppna kvällar för alla som varit intresserade. 

14 maj kl 18–20

Digitalt – här är länken!

Klimatpsykologi – en hjälp för oss och planeten?

De dramatiska budskapen om klimatet påverkar oss alla. Risken finns att vi förlorar hoppet, energin och livsglädjen. Hur kan vi göra, på både ett individuellt och gemensamt plan, för att behålla tron på en vacker och hållbar framtid för både oss själva och för planeten i stort? Vad kan gestalt bidra med? Det blir ett samtal där alla bjuds in att delta och reflektera. Seminarieledarna Peter Fowelin och Lena Axén Jergmo är båda gestaltutbildade organisationskonsulter. Lena är bland annat verksam som coach och Peter är även författare och driver Dana Förlag.

Anmäl dig till boka@fgo.se
bottom of page