top of page

PROGRAMBESKRIVNING

ORGANISATIONSPROGRAMMET

Här hittar du en beskrivning av programmets innehåll år för år. Du hittar också mer information om programmets omfattning och kostnader. 

ÅRSBESKRIVNINGAR

År 1 – Jag i ett nytt sammanhang

 • Lägga en trygg grund i gruppen och lära känna varandra 

 • Personlig utveckling och fördjupad kunskap om gestaltmetodik

 • Kroppsliga övningar för att utforska dig själv som verktyg

 • Utforska dina livserfarenheter och hur du kan använda de

 • Dina värderingar, styrkor och utmaningar

 • Att ge och ta emot feedback och formulera utvecklingsmål framöver

 

År 2 – Förmåga att leda andra

 • Att utveckla kompetensen att leda förändringsprocesser i grupper

 • Att förstå och leda dialogiska möten

 • Utforska gruppdynamik och gruppledarskap

 • Genomföra dialogbaserade undersökningar i andra grupper

 • Att träna på att intervenera i grupper och förstå teorin bakom

 • Att träna på att hantera oförutsedda situationer och motstånd

 

År 3 – Förmåga att leda och stödja utveckling i organisationer som helhet

 • Undersöka organisationers komplexitet och dess olika systemnivåer

 • Träna på att vara i och hantera det komplexa i större organisationer

 • Relatera erfarenheter till organisationsteori och fältteori

 • Öka förståelsen för olika identiteter och maktrelationer i organisationer

 • Att förstå och kunna hantera exkluderande fenomen i grupper och organisationer 

 • Utforska din egen stil som gestaltpraktiker i förändringsprocesser 

 • Återblick, reflektion och lärande kring avslut som process

 

OMFATTNING

Utbildningen går bra att genomföra vid sidan av ditt ordinarie arbete, men du behöver avsätta tid för kursveckor och utbildningsinslag däremellan. Här följer information om vad du förväntas att genomföra under din tid som programstuderande.

 • Sex fasta kursveckor årligen på internat – v04, v11, v21, v35, v43 och v49. Undervisningen sker i regel mån-tors eller tis-fre (med reservation för ändringar)

 • 20 - 25 timmar årligen för individuell terapi/personlig utveckling (20 timmar år 1, 25 timmar år 2, 25 timmar år 3)

 • Fem lärgruppsträffar och terapeutledda dagar mellan kursveckorna under första året. Detta för att mötas i sin personliga utveckling i grupp och få en teoretisk koppling – varje grupp består av 3–5 personer

 • Två teoridagar under första året (sker på annan plats än internat)

 • Femton halvdagar för handledning i grupp under andra och tredje året. Varje grupp består av 3–5 personer

 • Examinationer – programmet innehåller både muntliga och skriftliga examinationer. Under utbildningens gång förväntas du skriftligen reflektera och föra anteckningar. Du skriver en uppsats under år 2 och gör en skriftlig case study år 3 som också examineras muntligt.

PRIS

Privatbetalande: 71 500 SEK inkl. moms/år 
Företagsbetalande: 82 500 SEK exkl. moms/år

Programmet betalas årsvis. Vi har ett samarbete med HumanFinans som ger dig som privatperson möjlighet till ett räntefritt utbildningslån där du kan dela upp din betalning av årsavgiften på 6–12 månader. Du kan läsa mer om det och ansöka direkt hos HumanFinans.

TILLKOMMANDE KOSTNADER

Här följer priser för de kostnader som tillkommer utöver den årliga avgiften.


Individuell terapi: 700–960 SEK/h exkl. moms (privat eller företagsbetalande)
Lärgruppsträffar: 5 000 SEK/träff exkl. moms (kostnaden d
elas lika mellan gruppdeltagarna för varje träff)
Handledning: ca 1 000 SEK/h exkl. moms (totalt 15 timmar under år 2 och 3)

 

Kost och logi:
Helpension enkelrum: 1 497
 SEK exkl. moms/natt
Helpension dubbelrum: 1 143 SEK exkl. moms/natt
Alla deltagare bor och äter sina måltider på Lillsved folkhögskola
på Värmdö utanför Stockholm. Gestaltakademin tillhandahåller reservationer för varje deltagare, men du betalar kostnaden direkt till folkhögskolan och deras avbokningsregler gäller.

bottom of page