top of page

PROVA PÅ-KURS

UPPLEV GESTALT

Vår prova på-kurs är till för dig som vill få uppleva vad gestalt är. Här får du möjlighet att utforska dig själv och inspireras vidare i hur du skulle kunna fortsätta arbeta med din personliga och yrkesmässiga utveckling på gestaltpedagogisk grund. 

Kursen består av två dagar där du i en trygg miljö tillsammans med andra får arbeta med upplevelsebaserade övningar och reflektion så väl i grupp som individuellt. Du får också lära dig mer om gestaltpedagogiska begrepp genom kortare teoretiska avsnitt som skapar en första förståelse för hur praktik och teori hänger ihop. 

bottom of page