top of page

ATT KONTROLLERA GER INTE KONTROLL


För några veckor sedan hölls en stor internationell konferens på Kungliga Vetenskapsakademin i Stockholm. Medarrangörer var bland andra Stockholm Resilience Center och andra forskningscentra runt om i världen. Att Vetenskapsakademin arrangerar vetenskapliga konferenser är knappast en nyhet. Men det är rubriken – ”The Illusion of Control”.


Så här lanserar Vetenskapsakademin konferenstemat: “The conference will delve into questions like: Can we know reality? What are the consequences for taking illusions for reality? What does it mean for our approach to global challenges?”


På plats var Eugenio Moliní, mångårig medarbetare inom Gestaltakademin. Läs hans spaning nedan.

 

På spaning efter en illusion

Konferensen ”Illusion Of Control Conference bjöd in till att ta itu med "fenomenet att människor vill ha kontroll. Många människor, företag eller regeringar tror faktiskt att de har kontroll. Men det har de inte."


Min nyfikenhet väcktes inte av själva problemet – jag har hanterat det dagligen sedan jag började arbeta som #ChangePractitioner år 1989 – utan av det faktum att arrangörerna var vetenskapliga forskningsinstitutioner, däribland Stockholm Resilience Centre, en institution jag arbetade med i nästan ett decennium. Under den tiden lärde jag mig oerhört mycket av deras arbete med att studera specifika #ComplexSystems, och jag fascinerades av intensiteten och djupet i deras engagemang för den vetenskapliga metoden. Men jag blev ofta förtvivlad över deras ständiga kontrollfråga till mig: "Vilka data bekräftar din hypotes?".


Mitt svar var alltid någon variation av följande:


Min roll som Change Practitioner är inte att samla in data för att bevisa eller motbevisa någon hypotes om det System jag arbetar med, utan att påverka genom att gå vilse i det fältet jag ska arbeta i, utan att tappa horisonten ur sikte; genom att reagera på vad som händer i varje situation utan att glömma min egen intention; genom att ingripa utan att ha perspektiv över helheten; genom att exponera mig själv för att bli förändrad av det system jag avser att påverka; genom att göra min grej och dra mig undan för att vänta och se; ... genom att ständigt ifrågasätta min egen illusion av att ha kontroll. Denna spänning mellan forskare och praktiker gjorde det på sikt omöjligt för dem att fortsätta anlita mina tjänster. Mitt sista uppdrag där var 2013.


Hoppa fram till för ett par veckor sedan. Jag registrerade mig för konferensen i hopp om att det skulle vara möjligt att hitta kopplingar mellan min praktik och de forskare som skulle dela sina tankar och erfarenheter om illusionen av kontroll. Jag minns särskilt några presentationer om för mig nya sätt att närma sig illusionen av kontroll (ursäkta om jag har missförstått något):

  • Liesbeth Felkema om illusionen att västerländska antikorruptionslagar är tillämpliga på andra platser i världen;

  • Atsushi Iriki om den evolutionära och neurobiologiska grunden för illusionen av kontroll;

  • Brian Arthur om illusionen inom ekonomin att det är möjligt att få kontroll genom att optimera värdekedjor, men hur de blir bräckliga när de berövas all överskottsinformation;

  • Terry Sejnowski om ChatGPT och illusionen av intelligens;

  • Daniel Brooks om undvikande av konflikt som en drivkraft för evolutionen och hur avsaknaden av att ha någonstans att fly till leder till stagnation och död;

  • Helga Nowotny om hur AI är det nuvarande steget i den långa evolutionen där människan förbättrat sin förmåga att kontrollera, genom att överföra kontrollen till tekniken, samt om illusionen av kontroll som är inneboende i de algoritmer som förutsäger mänskligt beteende.

Trots allt jag lärde mig och det briljanta i den presenterade forskningen, lämnade jag konferensen med känslan av att det var mer av samma sak: när forskare upptäcker illusionen av kontroll försöker de kontrollera illusionen.

Eugenio Moliní, konsult som arbetar i stora system med socialt engagemang och existentiellt djup


 

442 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page