top of page
Ansikte sol 2_edited_edited.jpg

INTRODUKTION TILL GESTALTMETODIK

DIN RESA BÖRJAR HÄR

Det här en inbjudan till dig som av personliga eller yrkesmässiga skäl skulle vilja lära dig mer om dig själv och andra. Gestaltakademin har i snart femtio år erbjudit kurser för personlig utveckling och utbildningar för att stödja andra till ett bättre liv.
 

I möten med andra utvecklas vi som individer om vi accepterar att vi själva är fullt ansvariga för våra liv. Även om omständigheter vi inte råder över påverkat oss starkt är det bara vi själva som kan förändra det. När vi är autentiska i mötet med andra kan vi få kontakt, bli hörda och påverka sammanhanget. Det här är en av de principer som utgör kärnan i gestaltteori och metodik. 
 

Vår gratis introduktion ger dig möjlighet att ytterligare förstå gestaltteori och hur du skulle kunna använda det i en personlig eller yrkesmässig förändringsresa. Det ger dig inblick i teorierna bakom, hur vi arbetar upplevelsebaserat och varför gestalt är så relevant i den tid vi lever just nu. 
 

För dig som är intresserad av att utbilda dig till terapeut är det här ett utmärkt sätt att bekanta dig med gestalt och samtidigt få veta mer om hur den resan skulle kunna se ut just för dig.

bottom of page