top of page
Grupp hö_edited_edited.jpg

Ledar- och organisationsutveckling är moderna begrepp som sätter fingret på hur vi kan lyckas bättre med våra organisationer och vårt ledarskap. En del av kärnan inom gestaltteorin är att allt börjar med oss själva och våra relationer till andra – så även ledarskapet. 

På Gestaltakademin har vi sedan 1986 bedrivit utbildning inom organisation och ledarskap. De är mer relevanta nu än någonsin. För att kunna lyckas behöver vi inte bara förstå de mänskliga mekanismer som präglar organisationer och i system utan också vår egen del och våra möjligheter att använda oss själva som verktyg i processerna. I dag finns det en uppsjö av ledar- och managementutbildningar på marknaden som i de flesta fall är teoretisk orienterade. De är därmed inte särskilt effektiva när det gäller hur vi egentligen ska kunna lyckas med våra föresatser utifrån de människor vi är och personligheter vi har. 

Våra introduktioner är cirka 2 timmar långa och alltid gratis. Här får du bekanta dig med teorin, metodiken och begreppen gestalt samt organisations- och ledarutveckling. Du får också en inblick i vad det innebär att våra utbildningar är upplevelsebaserade och hur de integrerar teori med praktik och personlig utveckling till en helhet. Något som de flesta av våra deltagare brukar uppfatta som omvälvande och avgörande för deras egen utveckling. 

INTRODUKTION TILL GESTALTMETODIK

ETT HÅLLBART LEDARSKAP

bottom of page