top of page

GESTALTAKADEMINS GRUNDKURS

FÖR ETT MER MEDVETET LIV

Kanske står du inför ett vägskäl. Kanske vill du hitta nya sätt att lära känna dig själv. Kanske har du bestämt dig för att gå vidare i yrkeslivet. Oavsett vilket som stämmer in på dig så är personlig utveckling i grupp ett av de mest kraftfulla och omvälvande sätten att både få syn på dig själv och de sammanhang du är en del av. 

MER OM GRUNDKURSEN

Ett grundläggande synsätt inom gestaltmetodik är att mänsklig utveckling, vare sig den är individuell eller kollektiv, förutsätter en relativt hög grad av självkännedom. Den är alltså helt nödvändig om vi vill utveckla oss själva, men också avgörande om vi vill kunna stödja andra i deras utveckling. Därför är syftet med Personlig utveckling – grundkurs för ett mer medvetet liv att du ska få syn på dig själv och lära dig att se din egen roll i olika sammanhang. Eftersom det även är fundamentet i att tillämpa gestaltmetodik i sin yrkesroll är kursen också behörighetsgrundande för båda våra diplomprogram, och ofta starten på en resa till något stort såväl personligt som professionellt. 

Kursen är upplevelsebaserad och ger dig en grundläggande förståelse för gestaltmetodikens grunder och begrepp. Med upplevelsebaserat menar vi att den, som alla våra utbildningar, är uppbyggd så att deltagarna ges möjlighet att själva uppleva det som teorierna säger. Det gör man genom att jobba med det som händer i gruppen här och nu, exempelvis genom kommunikation, polariteter, kroppsmedvetenhet, ansvar, val och gränser. 

Kursen är 16 dagar uppdelat på fyra kurstillfällen. På så sätt får deltagarna möjlighet att träffas under en längre period och utveckla en gemensam trygghet tillsammans med kursledarna, vilket är av stor vikt för varje deltagares personliga utveckling. Vi startar grundkurser löpande under året och det finns alltid möjlighet att gå den både på internat och externat beroende på vilken form som passar just dig bäst. 

KOMMANDE KURSSTARTER

STOCKHOLM – 5 SEPTEMBER

Kursen hålls på externat.

Ledare är Helena Mering och Anna-Karin Bergström.

STOCKHOLM – 8 OKTOBER

Kursen hålls på externat.

Ledare är Inez Victor och Theresia Kolstad.

Racing green_edited.png

SÅ HÄR SÄGER DELTAGARNA

Att få ta del av andras tankar och idéer är inspirerande och öppnande samt förlösande. Den tillit som skapats i gruppen har gjort att min öppenhet infunnit sig och min utveckling har startat. 
Jag hade förväntningar och förhoppningar om att jag skulle få titta djupare i mitt inre och vad som präglat mig. Det har jag gjort.
Det har verkat "förmänskligande" att arbeta i grupp: att vittna andras processer och att få bli vittnad i mina processer har varit vitaliserande, inspirerande.
bottom of page