top of page
ALUMNIBERÄTTELSE
Tyrone Holmström –
"Det är mycket mer människa i det jag gör i dag."

Tyrone Holmström har under hela sitt yrkesliv arbetat med att möta och hjälpa människor.

Först som socionom, sedan också som handledare och numer även som gestaltterapeut och organisationskonsult. En utvecklingsresa han beskriver som meningsfull på ett så väl personligt som professionellt plan.

man-som-ler_edited.jpg

Tyrone Holmström tog examen från Terapeutprogrammet 2023.

Han är ursprungligen en sportkille från Sandviken, men sedan många år bosatt i Gävle. Ungefär lika länge har staden också varit Tyrones professionella bas, men hans utbildningsresa började i Östersund på 90-talet. 

– Jag blev färdig socionom 1997 och jobbade sedan mestadels på Socialtjänsten i Gävle med barn, familj och ungdomar. De sista åren var jag chef och började då "fuska" lite med att också ha handledning. Jag gick en utbildning i det och även flera ledarskapsutbildningar genom min dåvarande arbetsgivare. Därefter startade jag eget men fick också anställning vid Gävle högskola där jag hade möjlighet att jobba både som lärare och som handledare på uppdrag. 

Det var i en av ledarskapsutbildningarna som Tyrone först kom i kontakt med gestaltmetodik eftersom utbildningsledarna använde sig av ett gestaltmetodiskt förhållningssätt. Det visste han inte då, men han visste däremot att utbildningen slagit an hos honom på ett värdefullt sätt. 

– Det var först år senare när jag hittade till Gestaltakademins grundkurs i personlig utveckling som jag förstod att det ju var den metodiken och det förhållningssättet som jag upplevt så värdefullt under min ledarskapsutbildning. 

Grundkursen ville han främst gå för sin personliga utvecklings skull. Han hade tidigare gått en del i terapi men kände en längtan efter att få prova på att utvecklas även i grupp. 

– Jag var i ett skede i livet där jag inte var riktigt nöjd. Jag hade ett skav jag ville ta tag i och tidigare hade jag bara pratat bort saker. På grundkursen fick jag jobba med mig själv på ett sätt som var mer än att bara prata och det var så verkningsfullt. Jag fick förståelse för mänskliga mekanismer och mig själv, och hjälp att vara kvar i mina känslor tillsammans med andra. 

Det som från början var tänkt att bara vara för hans egen skull övergick snart i tankar om att också lägga till gestaltmetodiken som ytterligare en sträng på sin yrkesmässiga lyra. Han bestämde sig för att söka till en längre utbildning – frågan var bara vilken. Med tanke på hans tidigare ledarskapserfarenheter hade Organisationsprogrammet kunnat vara ett självklart val. I stället var det just de erfarenheterna som fick honom att landa i att han ville lägga till ett nytt, mer individbaserat sätt att arbeta med människor. Han bestämde sig för att gå Terapeutprogrammet. 

– Jag kände att det här hjälper verkligen människor och det var så häftigt att veta att jag skulle kunna ha verktyg för att göra just det på ett sätt till. Att hjälpa människor att både lida mindre och att utvecklas samtidigt. Det var så start, så rakt in och så överväldigande. 

De fyra åren på Terapeutprogrammet beskriver han som givande, intensiva och som helt rätt val just för honom. 

– Terapeutprogrammet skiljer sig från alla andra utbildningar jag gått eftersom allting verkligen är upplevelsebaserat. Vi fick jobba så otroligt mycket med oss själva och vår förmåga att hela tiden koppla tillbaka det till våra roller som terapeuter. Det gav inte bara en ökad självkännedom utan också en förmåga till öppenhet, att bygga tillit och att vara mer närvarande. 

Nu har det snart gått ett år sedan Tyrone tog examen. I dag jobbar han med hela sitt yrkesspektrum på många platser i landet. Som handledare inom offentligt sektor, som gestaltterapeut och även som organisationskonsult på gestaltterapeutisk grund. Valet att utbilda sig till terapeut ser han som något som utvecklat honom på ett positivt sätt i alla sina yrkesroller. 

– Jag har ett fantastiskt yrkesliv som är så meningsfullt. Det är mycket mer människa i det jag gör i dag.

bottom of page