top of page

ANN LAGERSTRÖM – "Meningen i livet och meningen med livet"

Hur kan vi se på mening, i livet och med livet? Ann Lagerström funderar utifrån den existentiella filosofins och psykologins perspektiv.


Du öppnar ögonen och möter världen. Ser landskapet, rummet, människorna och tingen och tänker: Där är ni, jag känner er eller jag känner inte igen er. I den existentiella filosofin och psykologin skriver tänkarna mycket om meningen. Om hur den skapas, hur den bär oss, hur den kan förändras. I grunden skiljer de på meningen i livet och meningen med livet.


I livet, det är vår vardagliga individuella mening. Orsaken till att vi går upp på morgonen, att vi gläds eller räds dagen. Meningen med livet är frågan om det finns någon mening som är större eller djupare eller allomfattande. En mening som gäller allt och alla överallt. Deras tankar är motstridiga, det är det som är så spännande med den här gruppen filosofer. Vissa tror på en djupare mening, något de kallar Gud, Allt eller Intet. Andra tror att det bara är den där individuella meningen som existerar, som kan inspirera oss, bära oss. En tredje grupp funderar på båda, meningen i livet och med. På sätt och vis menar de att det är enkelt. Så fort du tittar på något så ger du det mening. Stolen är skön eller obekväm, tröjan är vacker eller ful, havet, nej förresten skogen, ger dig energi, mening. Och den där situationen du var med om i går, den som var så smärtsam, har sin egen mening genom din förståelse.


Sedan kommer det som är mer komplicerat, men också spännande. Kan man ändra sig? Kan vi byta mening? Kan det som var meningsfullt bli meningslöst, och tvärtom? Kan din blick på världen breddas, fördjupas, förändras? Det är här den danska filosofen Søren Kierkegaards intresse för det han kallar innerlighet kommer in. Genom din förmåga att vara innerlig, skriver han, kan du utforska ditt eget meningsskapande. Du kan få syn på hur du möter världen, vad den väcker hos dig och hur du reagerar på den. Och genom detta utforskande kan du hitta meningar bakom meningar, nya lager inom dig själv som vidgar din syn både på dig själv och på världen. Man skulle kunna säga att det är det som händer när människor i en grupp upptäcker varandra och går från konflikt till konstruktivitet. Eller när en individ finner en väg ut ur energilösheten. Eller när den som tror på mening i livet börjar närma sig det där vi kallar för med.Ann Lagerström

Ann är existentiell samtalsledare, filosofisk praktiker, utbildare, föreläsare och författare. Hon leder utbildningen Existentiella samtal på Gestaltakademin.


Vill du veta mer om existentiell filosofi, psykologi och samtalsmetodik? Tisdag den 12/3 håller Ann Lagerström och Cina Friberg Frank seminariet "Existentiella samtal, en introduktion". Läs mer om det här.182 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page